Aktuelt

Nyheder

Nye mail distributionslister for ECOS Land og ECOS Vand

- Institut for Ecoscience

Vi har nu fået justeret instituttets mail distributionslister til at passe med den omstrukturering, der har været af sektionerne som følge af indflytningen af Silkeborg og Kalø.

Hermed ønskes alle en dejlig ferie!

- Institut for Ecoscience

Please remember this before you go:

 

På vej mod bedre tider

- Institut for Ecoscience

Hermed teksten fra det sidste institutmøde før sommerferien; en tid hvor der er hektisk aktivitet mange steder i instituttet, en tid hvor mange ting skal lykkes på kort tid.

DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2021

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen 2. kvartal

- Institut for Ecoscience

Mødereferater offentliggøres efterhånden som de er godkendt.

Sommersolen giver flere luftforurenende partikler

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Udledningen af luftforurenende partikler er faldet betragteligt gennem de se seneste årtier. Forskernes analyse af den tidslige variation af partikelforurening i de danske storbyer viser at kemiske reaktioner i luften bidrager til højere antal partikler, når der er meget sollys.

Ny rapport om næringsstoffer i år 1900

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et omfattende arbejde med at undersøge belastningen af næringsstoffer – kvælstof og fosfor – i Danmark i år 1900 dækker både landbrug, klima, hydrologi og punktkilder.

Isbjørne i Sydøstgrønland udgør en selvstændig bestand, der er adskilt fra isbjørne i resten af Østgrønland

- Institut for Ecoscience

Det viser et nyt studie, der netop er offentliggjort i det højt ansete tidsskrift ”Science”. Professorerne Rune Dietz og Christian Sonne fra Arktisk forskningscenter, Aarhus Universitet har deltaget i studiet.

Find flere nyheder