Aktuelt

Nyheder

Roskilde: Sommerlukning i Kantinen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kantinen holder i år lukket fra og med 11. juli 2016 til og med 29. juli 2016. Vi er velkomne til at benytte ....

Fremgang for ynglefuglene i Vejlerne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

2014 var et godt år for mange arter af ynglefugle i Nordeuropas største fuglereservat, Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

Jægere må skyde flere gæs

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er kommet flere kortnæbbede gæs, og det lune forår på ynglepladserne på Svalbard giver gode betingelser for ynglen.

Nye vurderinger og anbefalinger om fuglelivet i Tøndermarsken

- Offentligheden / Pressen

Flere våde enge og færre døde får vil kunne give flere vadefugle i Tøndermarsken, anbefaler ny rapport.

 

Pressemeddelelse: Medie-fejl om forskerfyring

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I de seneste dage har en række medier viderebragt fejlagtige oplysninger om, at en forsker ved Aarhus Universitet skulle være blevet afskediget. Dette er ikke korrekt.

Ulveovervågningen i Danmark – ny organisation og initiativer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE - National Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum (NHMA) overvåger ulvebestanden i Danmark og sørger for DNA-kontrol af spytprøver fra rovdyr, der har dræbt husdyr, for Ministeriet for Miljø og Fødevarer.

Find flere nyheder