Aktuelt

Nyheder

’Lunt’ bundvand med til at fastholde iltsvind langt ind i oktober

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindet i flere danske farvande var midt i oktober både i udbredelse og intensitet enten på niveau med eller lidt større end udbredelsen midt i august og midt i september.

Roskilde-rabatter på DTU Sport

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tai Chi og Body Bike i vintersæsonen

Følg Danmarks grønne nationalregnskab

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmarks Statistik fortæller i en pressemeddelelse om den gradvise opbygning af det grønne nationalregnskab.

Ændringer i forhold til et par af vores mødelokaler i Roskilde

- Medarbejdere

Changes regarding a few of our meeting rooms in Roskilde

Kortlægning af følsomme områder langs Grønlands vestkyst fortsætter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Senest har forskerne gennemført undersøgelser i den nordligste del af Baffin Bugt og ved det isfrie havområde Nordvandet.

Hurtig effekt på luftkvaliteten af nyt svovlkrav for skibsbrændstof

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Skærpede krav fra 1. januar 2015 til indholdet af svovl i skibstrafikkens brændstof – fra 1 procent til 0,1 procent - er efter al sandsynlighed årsagen til et reduceret indhold af svovldioxid i luften med op til 50-60 procent.

Stigende indhold af kobber og zink i landbrugsjord

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Tilførslen af kobber og zink med svinegylle har i perioden 1986-2014 øget koncentrationerne i jorden af de to metaller.

Ny regel sender jægernes indberetninger af vildtudbytte kraftigt op

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fra og med 2015 skal jægerne indberette deres vildtudbytte for den foregående jagtsæson, før de kan få udstedt jagttegn for den indeværende sæson.

Find flere nyheder