Aktuelt

Nyheder

Iltsvind i september markant lavere for årstiden

- Offentligheden / Pressen

Omfanget af iltsvind var i september på niveau med iltsvindet i september 2010 og dermed markant lavere for denne årstid end i tidligere år.

Fortsat tilbagegang i antal ynglende skarver

- Offentligheden / Pressen

I 2011 var der 25.189 skarvreder i Danmark. Det svarer til et fald på ti procent i forhold til året før, oplyser Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Nye tal for anskudte gæs, edderfugle og ræve

- Offentligheden / Pressen

Antallet af anskudte kortnæbbede gæs ser ud til at stige igen efter ellers gode resultater af Miljøministeriets ”Handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt”, der løb til og med 2005.

Fremskrivning: Danmarks drivhusgasser falder 15 pct. frem til 2030

- Offentligheden / Pressen

Omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter forventes mængden i paletten af drivhusgasser, som Danmark udleder, at falde til godt 51 mio. ton i 2030. Det svarer til et fald på ca. 15 procent i perioden 2010-2030.

Fortsat nedgang i partikel-forureningen i København

- Offentligheden / Pressen

Antallet af ultrafine og potentielt sundhedsskadelige partikler på Københavns stærkt befærdede strøg, H.C. Andersens Boulevard, er reduceret med omkring 50 procent i de seneste ni år. Faldet tilskrives forbedret teknologi i køretøjer, nye renere biler og indførelse af miljøzone.

Find flere nyheder