Aktuelt

Nyheder

Blæst har bremset udviklingen af iltsvind i de danske farvande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Årets første rapport om iltsvind i de danske farvande viser relativt lille iltsvind midt i august.

Regulering af skarv virker

- Offentligheden / Pressen

Årets tælling af skarver i Danmark viser, at der i 2016 var 324 flere ynglepar i forhold til året før - en fremgang på 1 procent, og samlet set er bestanden stabil.

Renere luft over Danmark i fremtiden

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny emissionsfremskrivning viser store reduktioner i mængden af farlige partikler frem mod 2030.

Find flere nyheder