Aktuelt

Nyheder

Rævebestand på vej op mulig trussel mod ynglefugle i Vejlerne

- Offentligheden / Pressen

Efter flere gode sæsoner i starten af det seneste tiår for ynglefuglene i naturreservatet Vejlerne øst for Thisted i Thy synes ynglesuccesen for en række arter at være på retur.

Mere ilt i de danske farvande i 2011 end normalt

- Offentligheden / Pressen

Iltsvindssituationen i de danske farvande i 2011 har overordnet set været bedre end normalt. Arealudbredelsen for iltsvind har været mindre og perioderne med iltsvind har været kortere.

Undersøgelse af luftkvaliteten i Københavns Lufthavn Kastrup

- Offentligheden / Pressen

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har i perioden 2009 til 2011 undersøgt luftkvaliteten på forpladsen i Københavns Lufthavn Kastrup i relation til arbejdsmiljø.

Find flere nyheder