Aktuelt

Nyheder

Qualifying exam for PhD student Chiara Esposito Department of Bioscience, Silkeborg

- Institut for Ecoscience

Will be held online 9 June 2021 9-11

Økonomisk rapportering (ØR3) samt budget 2022-2025

- Institut for Miljøvidenskab

Deadline: 11. august 2021.

Vores post.doc. Mette Vodder Carstensen modtager AUFF's ph.d.-pris

- Institut for Ecoscience

Aarhus Universitets Forskningsfond uddeler hvert år ph.d.-priser til fem unge forskere med et ekstraordinært talent. Én af dem er post.doc. Mette Vodder Carstensen fra Oplandsanalyse og Miljøforvaltning!

Welcome to Addisu Anteneh Dilnessa

- Institut for Miljøvidenskab

PhD Student at ESGO from 1 June.

Danmarkskort over luftkvaliteten i 2019 – Luften på din vej

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Luften på din vej” - et digitalt Danmarkskort over luftkvaliteten – er nu opdateret. Samtidig udkommer Copenhagen Air View Data, som er kort over luftmålinger på vejbanen i Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Frederiksberg Kommune.

IDA-webinar: Naturbeskyttelseslovens §3 beskyttede områder. Hvad er områdernes tilstand og hvordan har udviklingen været de sidste 10 år?

- Institut for Ecoscience

IDA tilbyder et gratis webinar i to dele:

Der er ofte fokus på skove og større sammenhængende naturområder, men hvad med de overvejede mindre §3 beskyttede naturområder? Efter 10 års registrering giver vi en status på viden om tilstand og udvikling og ser på $3 områdernes betydning for målsætningen…

Adjungeret professor til BIOS - byd Mads Thomsen velkommen!

- Institut for Ecoscience

BIOS har fået en ny adjungeret professor...

Mads Thomsen har i mere end 10 år bidraget til en lang række forsknings- og rådgivningsopgaver omkring marin biodiversitet og ikke-hjemmehørende marine arter.
Han er ansat som Senior Lecturer på Centre for Integrative Ecology, School of Biological Sciences,…

Kvælstofmålinger skal korrigeres for analysefejl

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forkerte og ikke godkendte analysemetoder hos analyselaboratoriet EUROFINS får nu konsekvenser for de danske tal for kvælstofudledning i perioden 2009-2014. Korrektionen for den endelige total kvælstofkoncentration viser en stigning årligt på i gennemsnit ca. 6 % for almindelige vandløbsstationer og…

Find flere nyheder