Aktuelt

Nyheder

Endelig rapport om naturens og arternes tilstand i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

Find flere nyheder