Aktuelt

Nyheder

Endelig rapport om naturens og arternes tilstand i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Generelt har arterne en bedre bevaringsstatus end naturtyperne, som særligt for skovenes vedkommende er stærkt ugunstig. Det overordnede billede er dog, at der er ikke sket store ændringer siden sidste rapportering.

Welcome to Hugo Russell

- Medarbejdere

Ph.d.-studerende i ATMI fra 1. oktober 2019 til 30. sep. 2022.

Minutes from meeting in Liaison Committee (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af LSU-møde d. 2. oktober 2019.

Welcome to Katarina Elofsson

- Institut for Miljøvidenskab

Professor i ESGO fra 1. oktober 2019.

Welcome to Marianne Puig Lescure

- Institut for Miljøvidenskab

ERASMUS studerende i ESGO fra 1. oktober 2019 til 30. april 2020.

New projects since August 2019

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra august 2019 til oktober 2019.

Klimastøtte til Arktis

- Institut for Miljøvidenskab

Frist for indsendelse af ansøgning: Fredag den 15. november 2019.

Miljøstøtte til Arktis

- Institut for Miljøvidenskab

Frist for indsendelse af ansøgning: Fredag den 15. november 2019.

Find flere nyheder