Aktuelt

Nyheder

Danmarks naturstatus på vej til EU-Kommissionen

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Miljøministeriet fremsender i juli 2013 Danmarks rapportering af bevaringsstatus for Habitatdirektivets naturtyper og arter til EU-Kommissionen, idet rapportering af skovene dog finder sted senere på året.

Nyt pilotpartnerskab skal sætte fokus på klimatilpasningsløsninger inden for veje og vandløb

- Miljø, klima og energi

4 mio. kr. skal uddeles som tilskud til et offentlig-privat konsortium, som i samarbejde kan udvikle og afprøve teknologier til innovative klimatilpasningsløsninger

Find flere nyheder