Aktuelt

Nyheder

NOVANA-rapporter for Søer, Vandløb, Fugle og Arter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nu offentliggøres fire af årets rapporter fra naturovervågningsprogrammet.

Nye scenarier for skibes forurening i Arktis

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Renere brændstof og effektive motorer mindsker forureningen fra skibstrafik i det arktiske område.

Nordjysk ulv indvandret fra Tyskland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ulven i Nordjylland er vandret hertil fra Hamborg

NOVANA-rapport for Marine områder 2016

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

For 2016 offentliggøres NOVANA-rapporterne løbende frem til april.

Stadig gift i falkeæg

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Selvom forholdene bliver bedre for vandrefalkene i Grønland, finder forskere stadig rester af organiske giftstoffer i fuglenes æg.

 

Call for abstracts EUTRO2018 Symposium

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er åbent for indsendelse af abstracts til EUTRO2018, 18-20 juni i Nyborg

Find flere nyheder