Aktuelt

Nyheder

Møde i forskningsudvalget

- Institut for Ecoscience

Der har været afholdt møde i forskningsudvalget den 16. september.

Se referatet på udvalgets hjemmeside.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Der afholdes møder i arbejdsmiljøorganisationen som følger:

Referaterne lægges på arbejdsmiljøsiden, efterhånden som om de godkendes.

f/arbejdsmiljøorganisationen

Else Vihlborg Staalsen

Samarbejdsudvalgsmøde den 3. september

- Institut for Ecoscience

Se dokumenter på LSU-hjemmesiden.

Nu er også referat uploadet.

Ny viden skal sikre afgrøder mod gæs

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En række bestande af gæs i hele Nordvesteuropa har været i kraftig vækst de senere årtier og giver anledning til problemer især i forhold til landbrugsinteresser, men også flysikkerhed og økosystemer mærker trykket fra de mange gæs.

Techs myndighedsrådgivning opnår ISO 9001-Certificering

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Efter tre års ihærdig indsats har Faculty of Technical Sciences, Tech, nu opnået dokumentation for høj kvalitet i sin myndighedsrådgivning: Fakultetets myndighedsrådgivning - herunder DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - blev i sidste uge, som det første universitet i landet inden for netop myndighedsrådgivning, certificeret efter den internationale ISO 9001-standard. Det dokumenterer og sikrer, at Techs rådgivningsaktivitet er af høj kvalitet til glæde for både universitet og aftagere.

Sekretariatet i Bioscience er på sektionsseminar

- Medarbejdere

torsdag den 10. og fredag den 11. september 2020

Find flere nyheder