Aktuelt

Nyheder

Møde i forskningsudvalget

- Institut for Ecoscience

Der har været afholdt møde i forskningsudvalget den 16. september.

Se referatet på udvalgets hjemmeside.

Air Pollution Sources, Statistics and Health Effects

- Institut for Miljøvidenskab

Newly released Encyclopedia.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Der afholdes møder i arbejdsmiljøorganisationen som følger:

Referaterne lægges på arbejdsmiljøsiden, efterhånden som om de godkendes.

f/arbejdsmiljøorganisationen

Else Vihlborg Staalsen

Samarbejdsudvalgsmøde den 3. september

- Institut for Ecoscience

Se dokumenter på LSU-hjemmesiden.

Nu er også referat uploadet.

New projects since August 2020

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra august til september 2020.

Ny viden skal sikre afgrøder mod gæs

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En række bestande af gæs i hele Nordvesteuropa har været i kraftig vækst de senere årtier og giver anledning til problemer især i forhold til landbrugsinteresser, men også flysikkerhed og økosystemer mærker trykket fra de mange gæs.

Find flere nyheder