Aktuelt

Nyheder

Måleprogrammer for luftforurening afdækker forskellige overvågningsbehov

- Offentligheden / Pressen

To tidsbegrænsede målekampagner for henholdsvis benzen og PAH’er (polyaromatiske kulbrinter) har vist, at niveauet af PAH’er i luften i et villakvarter med mange brændeovne er omkring en faktor tre højere end på den stærkt trafikerede H.C. Andersens Boulevard i København.

Afdæmpet iltsvind på retur i de danske farvande

- Offentligheden / Pressen

Iltsvindet i de danske farvande har i 2011 været relativt afdæmpet i forhold til tidligere år. Det fremgår af iltsvindsrapporten for oktober fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. Rapporten er udarbejdet for Naturstyrelsen.

Miljøkonference på AU

- Offentligheden / Pressen

Aarhus Universitet var i dagene 5. og 6. oktober 2011 vært for den internationale miljøkonference Science for the Environment – Environment for Society.

Model: Havvindmøller ingen trussel mod marsvin

- Offentligheden / Pressen

Bestandene af marsvin i de indre danske farvande og i den vestligste del af Østersøen påvirkes næppe i større omfang af støjen fra de eksisterende havvindmølleparker. Det viser en computermodel med virtuelle marsvin, som er udarbejdet ved Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Doktorafhandling om miljøgifte i isbjørne

- Offentligheden / Pressen

En cocktail af industrikemikalier skader isbjørnene på knogler og organer, immunsystem og evne til at formere sig. Men omfanget af skaderne er ikke kendt. Det konkluderer seniorforsker Christian Sonne i sin doktorafhandling.

Find flere nyheder