Aktuelt

Nyheder

Ny artikel i Environmental and Resource Economics, forfatter Mohammed Hussen Alemu / New article in Environmental and Resource Economics, author Mohammed Hussen Alemu

- Institut for Miljøvidenskab

Attending to the Reasons for Attribute Non-attendance in Choice Experiments

 

Nyt projekt for Miljøstyrelsen: Emissionsprojekt 2013-2015

- Institut for Miljøvidenskab

Projektdeltagere: Ole-Kenneth Nielsen, Marlene Plejdrup, Morten Winther, Malene Nielsen, Katja Hjelgaard, Patrik Fauser, Leif Hoffmann, Mette H. Mikkelsen, Rikke Albrektsen og Henrik G. Bruun. Kontraktsum: 1.500.000,- kr. over 3 år.

Nyt projekt for GUDP: Intelligent and Stand-alone Technology to reduce ammonia from livestock.

- Institut for Miljøvidenskab

Project deltager: Per Løfstrøm. Kontraktsum 164.000 kr. Projektet skal være færdigt i 2015.

Vigtigt nyt om lønbehandling/Important news about who to contact about salary issues

- Institut for Miljøvidenskab

Alle månedslønnede medarbejdere skal kontakte HR-afdelingen vedr. spørgsmål til løn. Dette gælder dog IKKE ph.d.-ansatte og timelønnede, som skal henvende sig til Lønkontoret/If you have any questions regarding your payslip, please contact the HR Department. If you are a PhD-student please contact…

Ynglende ulve i Jylland inden for ti år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt fra DCE viser hen til buddene på mulige levesteder for ulv, formidler nyttig havstrategi-ordliste og så er 11 stoffer kandidater til at komme med i overvågningen i Grønland.

Ynglende ulve i Jylland inden for ti år

- Medarbejdere

Nyt fra DCE viser hen til buddene på mulige levesteder for ulv, formidler nyttig havstrategi-ordliste og så er 11 stoffer kandidater til at komme med i overvågningen i Grønland.

Nyt projekt for Miljøstyrelsen: Redegørelse om sundhedseffekterne af luftforureningen.

- Institut for Miljøvidenskab

Projektdeltagere: Thomas Ellermann, Ole Hertel og Jørgen Brandt. Kontraktsum: 420.000 kr. Projektet skal være færdigt medio 2013.

Ynglende ulve i Jylland sandsynligt om senest 10 år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Allerede inden for det kommende årti kan Danmark have en ynglebestand af ulve, der er vandret fra Tyskland op gennem Jylland. Den jyske halvø rummer tillige egnede levesteder til på længere sigt at kunne huse ti ulve-familiegrupper med i gennemsnit otte medlemmer.

The NORMAN Joint Programme of Activities for 2013

- Institut for Miljøvidenskab

List of scientific activities organised by the NORMAN network in 2013

The Fourth Joint Call in the ERA-Network for Industrial Biotechnology has been launched

- Institut for Miljøvidenskab

As a member of the European ERA-NET for Industrial Biotechnology (ERA-IB), The Danish Council for Strategic Research has, allocated € 1 Million for the participation of Danish researchers.

Find flere nyheder