Aktuelt

Nyheder

Ynglende ulve i Jylland inden for ti år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nyt fra DCE viser hen til buddene på mulige levesteder for ulv, formidler nyttig havstrategi-ordliste og så er 11 stoffer kandidater til at komme med i overvågningen i Grønland.

Ynglende ulve i Jylland sandsynligt om senest 10 år

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Allerede inden for det kommende årti kan Danmark have en ynglebestand af ulve, der er vandret fra Tyskland op gennem Jylland. Den jyske halvø rummer tillige egnede levesteder til på længere sigt at kunne huse ti ulve-familiegrupper med i gennemsnit otte medlemmer.

Nyt fra DCE om forskertjek af klimatilpasning i EU-lande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Derudover er statusrapporter for arter under EU's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv offentliggjort.

Klimatilpasningen i EU-landene får et nødvendigt forskertjek

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der er stigende erkendelse af, at den globale opvarmning forandrer klimaet, men det kniber for verdenssamfundet at bremse stigningen i udledningen af drivhusgasser. Tilpasning til et klima under forandring bliver derfor vigtigere og vigtigere.

Bevaringsstatus for dyre- og plantearter under EU-direktiver

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Bevaringsstatus i Danmark for dyre- og plantearterne under EU’s Habitatdirektiv og fugle under EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv skal afrapporteres til EU i 2013. Det faglige grundlag for afrapporteringen beskrives i disse to rapporter: Overvågning af arter NOVANA 2004-2011 og Fugle 2004-2011 fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Roskilde Kantine: Mormor lægger låg på – Simremad.

- Medarbejdere

Vi sætter tirsdag og onsdag i uge 7 fokus på langsom mad tilberedt med mild tålmodighed… - Det er godt for både mave og sjæl, når mormor lægger låg på.

 

Den dejligste simremad...

Roskilde: Forskningens Døgn 2013

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Roskilde Kommune har igen i år inviteret til deltagelse i Forskningens Døgn 2013 på Stændertorvet i Roskilde. Er du interesseret i at præsentere din forskning for små og store borgere?

Hjemmeside om Arktis for ældre skoleelever

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

detnyearktis.dk præsenterer det første sammenhængende undervisningsmateriale, der har fokus på udviklingen i Arktis. Bag står Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Roskilde: Månedens kunster er Carsten Breum

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kunstforeningen udstiller i februar 31 værker af Carsten Breum. Breum beretter om sine motiver og metoder. OBS: Generalforsamling 13. marts

Find flere nyheder