Aktuelt

Nyheder

Ny ledelse i Ecoscience

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Som Dekanen netop har annonceret, så er beslutningen om en ny institutleder for Institut for Ecoscience nu endelig taget. Jeg er utroligt glad og ydmyg over at være blevet valgt som jeres nye institutleder for de kommende seks år (med mulighed for tre års forlængelse). Det er en kæmpe…

Friluftsliv kalder på bedre beskyttelse af vilde dyr

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vores ændrede fritidsliv kalder på nye former for beskyttelse af fugle og havpattedyr.

Udtagning af lavbundsjorder kan give en biodiversitetsgevinst

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det kan gøre en stor forskel, hvilke jorder som tages ud af drift.

Nye luftkrav rammer vejnettet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forslag til nye grænseværdier for partikelforurening betyder overskridelser langs statsvejene i Danmark.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Der er afholdt møde i LAMU og AMO hhv.:

Referaterne offentliggøres successivt på arbejdsmiljøsiden.

Desuden er resultaterne fra SPOT-måling for fysisk APV for VAND nu klar, og drøftelser er undervejs. APV rapporter findes sammen med…

Projekt Hovedet i Havet på Danmarks største Naturfagskonference

- Institut for Biologi

Projekt Hovedet i Havet er netop hjemvendt fra to dage på Big Bang Konferencen i Odense. Hvert år samles 1800 naturfagslærere og naturformidlere til Danmarks største naturfagskonference med mere end 170 oplæg, workshops og debatter.

Wind@Sea projektet omtalt på TV2 Fyn

- Institut for Ecoscience

Fra nyhederne på TV2 Fyn den 20. marts 2023.

Indslag ca 12 min inde i udsendelsen.

https://www.tv2fyn.dk/nyheder/20-03-2023/1930/1930-20-mar-2023

Eller se kun klippet:

https://www.tv2fyn.dk/se-tv?clip=4850100c-d8f4-4a46-8576-b3ad916f2bd6

AGRO Match 2023 afholdes 27. april

- Institut for Ecoscience

En netværksdag mellem landbrugsvirksomheder og Aarhus Universitet med fokus på innovation og grøn omstilling

 

Find flere nyheder