Aktuelt

Nyheder

Opdatering QA-håndbog vedr. faglig rådgivning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

QA-håndbog del 2A vedr. faglig rådgivning er blevet opdateret.

Nye bus-filtre giver renere luft i København

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nye filtre fjerner en meget stor del af kvælstofoxiderne (NOx) og partikler fra bybussernes udstødning, viser rapport.

Minutes from Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde 8. november 2016.

Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram

- Miljø, klima og energi

Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram giver nu danske forskere mulighed for at søge midler til arktiske samarbejdsprojekter. Der kan søges op til 500.000 kroner per projekt, og der er i alt afsat 6 millioner kroner. Ansøgningsfrist er den 23. januar 2017.

Kvælstofpåvirkning af grundvand

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ny rapport: Fagligt grundlag for vurdering af nitrat i grundvandet

Iltsvindet vil ikke give slip

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det er usædvanligt, at iltsvind er så udbredt midt i november.

Agenda: Management Team Meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes d. 29. november 2016.

AU-workshop om fortidens kvælstof

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Workshop satte fokus på erfaringer med estimering af kvælstofudledningen til det marine miljø i år 1900

Find flere nyheder