Aktuelt

Nyheder

Mere kvælstof i det danske havmiljø

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der blev udledt mere kvælstof fra de danske vandløb til havet i 2017 end året før, viser et udkast til årets NOVANA-rapport for vandløb.

AUFF virkemidler i 2019

- Miljø, klima og energi

Fondsbestyrelsen har vedtaget uddelingsbudget for 2019. Derfor kan fonden allerede nu annoncere, hvilke virkemidler rettet mod forskningen på Aarhus Universitet, der vil være i 2019.

Månedens kunstner - Kunstforeningen

- Medarbejdere

Kunstforeningen udstiller værker af Nurith Miryam Lumer-Klabbers

PEER-projekt gør fremskridt på AU

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den 26. og 27. november mødtes et internationalt hold forskere på Aarhus Universitets campus i København for at starte et projekt, som skal skabe klarhed omkring hvilke risici der skal håndteres i forbindelse med opnåelsen af FN’s verdensmål.

Find flere nyheder