Aktuelt

Nyheder

Blæst forværrede lokalt iltsvind i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i september på niveau med de seneste år, men nogle områder oplevede en markant forværring af iltforholdene siden august. Det fremgår af iltsvindsrapporten for september fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

AU-indlæg til faktahøring om vandplanerne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, professor Brian Kronvang og professor Stiig Markager, Aarhus Universitet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, har givet ekspertbidrag til Miljøudvalgets og Fødevareudvalgets faktahøring om vandplanerne mandag den 17. september på Christiansborg.

Undgår flagermusene møllevingerne i Østerild?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Flyvende insekter tiltrækkes af varmen fra snurrende møllevinger, så for de lokale, fredede flagermus bliver vindmøllerne i testcentret i Østerild formentlig en populær jagtmark. Men flagermus rammes af og til af møllevinger.

Høj pris for græsning af naturarealer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det er dyrt at pleje lysåben natur i Natura 2000- og i §3-områder under Naturbeskyttelsesloven med kvæg og får, når alle omkostninger forbundet med tilsyn og pleje regnes med. Pleje med maskiner er billigere i områder, hvor det er muligt og fører til den ønskede naturkvalitet.

Tilbagegang i ynglende skarver ophørt

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det går igen fremad for bestanden af ynglende skarver i Danmark. I 2012 var der 27.109 par ynglende skarver, og det er 1.567 flere par end i 2011. Det fremgår af den årlige opgørelse over Danmarks ynglebestand af skarver fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Find flere nyheder