Aktuelt

Nyheder

Blæst forværrede lokalt iltsvind i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i september på niveau med de seneste år, men nogle områder oplevede en markant forværring af iltforholdene siden august. Det fremgår af iltsvindsrapporten for september fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Roskilde: Vind dette billede?

- Medarbejdere

Kunstforeningen DMU Roskilde har købt dette billede til bortlodning på næste generalforsamling.

Problemer med Captia/Scanjour integration?

- Medarbejdere

Så forsøg at ændre brugernavn ved logon til esdh\AUnr i stedet for testesdh.au.dk\AUnr

Referat af møde i ledelsesgruppen den 18. september 2012/Minutes from meeting in the management group 18 September 2012

- Institut for Miljøvidenskab

Referat af møde i ledelsesgruppen den 18. september 2012/Minutes from meeting in the management group 18 September 2012

Ny rapport fra sektionen for Samfundsvidenskabelig Miljøforskning/ New report from the section of Environmental Social Science

- Miljø, klima og energi

Høj pris for græsning af naturarealer - Det er dyrt at pleje lysåben natur i Natura 2000- og i §3-områder under Naturbeskyttelsesloven med kvæg og får, når alle omkostninger forbundet med tilsyn og pleje regnes med. Pleje med maskiner er billigere i områder, hvor det er muligt og fører til den…

Referat fra ledelsgruppemødet d. 4. sept. / Minutes of meeting from the management group Sept. 4

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra ledelsgruppemødet d. 4. september /Minutes of meeting from the management group Sept. 4

Nyt fra DCE om skarver og faktahøring om vandplaner

- Medarbejdere

Tilbagegangen i antallet af ynglende skarver er ophørt, viser den årlige opgørelse fra DCE.

AU-indlæg til faktahøring om vandplanerne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Seniorrådgiver Gitte Blicher-Mathiesen, professor Brian Kronvang og professor Stiig Markager, Aarhus Universitet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, har givet ekspertbidrag til Miljøudvalgets og Fødevareudvalgets faktahøring om vandplanerne mandag den 17. september på Christiansborg.

Undgår flagermusene møllevingerne i Østerild?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Flyvende insekter tiltrækkes af varmen fra snurrende møllevinger, så for de lokale, fredede flagermus bliver vindmøllerne i testcentret i Østerild formentlig en populær jagtmark. Men flagermus rammes af og til af møllevinger.

Høj pris for græsning af naturarealer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det er dyrt at pleje lysåben natur i Natura 2000- og i §3-områder under Naturbeskyttelsesloven med kvæg og får, når alle omkostninger forbundet med tilsyn og pleje regnes med. Pleje med maskiner er billigere i områder, hvor det er muligt og fører til den ønskede naturkvalitet.

Find flere nyheder