Aktuelt

Nyheder

Nyt fra DCE om Skjern Enge, de andre reservater og vandfugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så er der nyt om luftforureningen på H. C. Andersens Boulevard i København.

Genopretningen af Skjern Å gevinst for trækkende vandfugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturgenopretningen af den nedre del af Skjern Ådalen med slyngede åløb, våde enge og søer har løftet området op til at være landets fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

De fleste danske fuglereservater er velfungerende

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

59 ud af Danmarks 88 reservater for trækkende vandfugle fungerer med sikkerhed godt og efter hensigten – både på nationalt og lokalt plan.

Vurdering: Skjern Enge fjerdevigtigste ferskvandsområde for trækkende vandfugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskerne fra DCE, Aarhus Universitet, der har fulgt udviklingen af fuglelivet i det naturgenoprettede Skjern Enge, den nedre del af Skjern Ådalen ud mod Ringkøbing Fjord, bedømmer nu området til at være Danmarks fjerdevigtigste ferskvandslokalitet for trækkende vandfugle.

Vejbaneomlægning hovedårsag til øget luftforurening lokalt i København

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Omlægningen i sommeren 2010 af en busbane til almindelig vejbane ud for luftmålestationen på Rådhussiden af H. C. Andersens Boulevard i det centrale København er den væsentligste årsag til et spring opad i den målte luftforurening med kvælstofdioxid (NO?) og kvælstofoxider (NO?) på strækningen.

Roskilde: Julelukning 2014 / Notice on Christmas holiday closing

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Reception og kantine vil være lukkede og rengøring vil være indstillet Fra 22. dec. og postomdelingen fra 23. dec. - 2. jan. 2015 (alle dage inkl.)

 

For administrative akutte behov ved tjenestestederne Roskilde, Kalø og Silkeborg: .....

ST KOM i Roskilde 16. december: Anne-Mette Siem

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

BIOS-kommunikationspartner Anne-Mette Siem har træffetid ca. 9-14 i A2.39.

Nyt fra DCE om godt nyt for truede marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så tager Science for the Environment-konferencen 2015 form.

Forskere: Muligt stort yngleområde for det kritisk truede Østersømarsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

To års indsamling af lyde fra marsvin i Østersøen har givet forskerne ny, positiv viden om den lille hvalart, der er vurderet kritisk truet i Østersøen.

Screening viser kvaternære ammoniumforbindelser i spildevand, slam, fisk og bundmateriale

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kvaternære ammoniumforbindelser, de såkaldte QAC – en gruppe kemiske stoffer, der anvendes blandt andet som blødgørere, i desinfektionsmidler og i husholdnings- og plejeprodukter - er i Danmark påvist i vekslende koncentrationer i både renset og urenset spildevand, i slam fra rensningsanlæg, i fisk og i bundmateriale fra vandområder.

Find flere nyheder