Aktuelt

Nyheder

Besparelselsesprocessen

- Nyt fra Niels

Kort orientering om hvilke medarbejdere, der er afskediget, og hvilke der har indgået aftale om frivillig fratrædelse/seniorordning

Fiskeindeks til danske vandløb klar til brug

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, og DTU Aqua har i et samarbejdsprojekt for Naturstyrelsen testet og udarbejdet et Dansk Fiskeindeks For Vandløb (DFFV).

Nyt fra DCE om status for naturen i Danmark

- Medarbejdere

Også nyt om risikokort for påkørsel af hjorte + oversigt over projekter finansieret af DCE's strategiske midler + AP14

Nyt fra DCE om status for naturen i Danmark

- Medarbejdere

Også nyt om risikokort for påkørsel af hjorte + oversigt over projekter finansieret af DCE's strategiske midler + AP14

DCE-millioner til forskning i naturkapital og bæredygtig samfundsudvikling

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, finansierer nu 14 forskningsprojekter med deltagelse fra universitetets fire fakulteter med 14 millioner kroner.

Status over naturen i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

90 procent af naturtyperne og 39 procent af arterne under EU’s Habitatdirektiv har ugunstig bevaringsstatus.

Kort: Her er størst risiko for at påkøre hjorte

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Trafikanter kan nu på såkaldte risikokort se de vejstrækninger i landet med størst risiko for at påkøre et større, vildt dyr.

Opslag: Villum Fondens blokstipendier (postdoc-stipendier)

- Medarbejdere

Blokstipendierne opslås nu med ansøgningsfrist den 1. maj 2014, og VILLUM FONDEN forventer, at individuelle stipendier 2014 vil blive opslået med ansøgningsfrist i efteråret 2014.

International Climate Adaptation Business Challenge, call for innovative ideas for climate adaptation business

- Miljø, klima og energi

Impacts of climate change are already happening. How do we adapt? Adapting to climate change offers new opportunities for business and innovative entrepreneurs. The Dutch research programme Knowledge for Climate and EU climate innovation initiative Climate-KIC want to stimulate new climate business.

International Climate Adaptation Business Challenge, call for innovative ideas for climate adaptation business

- Miljø, klima og energi

Impacts of climate change are already happening. How do we adapt? Adapting to climate change offers new opportunities for business and innovative entrepreneurs.

Find flere nyheder