Aktuelt

Nyheder

Migratory birds in the Wadden Sea are sensitive to climate change

- Offentligheden / Pressen

A new report on status of 34 migratory bird species in the international Wadden Sea shows that 14 bird species had declining numbers, while 20 species such as Eurasian Spoonbill, Bar-tailed Godwit, Sanderling and Grey Plover show increases.

Trækfugle i Vadehavet påvirkes af klimaet

- Offentligheden / Pressen

Der er fremgang for en del fuglearter i det danske og hollandske Vadehav, men tilbagegang i den tyske del. Det er et af resultaterne fra en netop offentliggjort rapport om 34 trækfuglearter i Vadehavet gennem 21 år. Undersøgelsen er udarbejdet af en international forskergruppe knyttet til det…

The National Environmental Research Institute has been closed. New national centre now in operation

- Offentligheden / Pressen

The National Environmental Research Institute (NERI), Aarhus University, has been closed, and the research-based consultancy services to authorities on nature, environment and energy are now – as per 1 July 2011 – provided by the National Centre for Environment and Energy (NERI), Aarhus University.

Bestøverne leverer varen - når de kan

- Offentligheden / Pressen

Bestøvende insekter går tilbage over det meste af verden. Insekternes tilbagegang har sat fokus på den økosystemydelse, som de leverer i form af bestøvning.

Wildlife overpasses can be improved

- Offentligheden / Pressen

Scientists from NERI, Aarhus University, have shown that roe deer and red foxes as well as several small mammals use the constructed wildlife overpasses across route 18 Herning in Jutland. However, the scientists also give advice to how wildlife overpasses might be improved.

Faunapassager kan forbedres

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra DMU, Aarhus Universitet har vist at rådyr og ræve samt forskellige mindre pattedyr bruger de anlagte faunapassager over rute 18 Herning. Men forskerne giver også en række anvisninger på hvordan man kunne øge brugen af faunapassager.

PEER opinion on the European Commission's Green Paper

- Offentligheden / Pressen

In this issue of PEER News, you may read about the PEER (Partnership for European Environmental Research) contribution to the public consultation on the European Commissions’ Green Paper on a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding.

 

Danmarks Miljøundersøgelser nedlagt. Nyt nationalt center på plads

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, er nedlagt. Fra fredag den 1. juli 2011 varetages Aarhus Universitets forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for natur, miljø og energi af Det Nationale Center for Miljø og Energi (DMU), Aarhus Universitet.

 

 

 

Find flere nyheder