Aktuelt

Nyheder

Dansk luftforurening i relation til menneskers sundhed

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmark er foran målsætningerne fra EU, når det gælder om at nedbringe sundhedsskadelig partikelforurening.

Minutes from meeting in the Business Committee

- Institut for Miljøvidenskab

11 May 2020_

Nat-Tech IT genåbner gradvist

- Institut for Biologi

Kære alle

Det er med glæde vi hører at der nu åbnes op for aktiviteter på de respektive lokationer rundt om i landet fra onsdag d. 27. maj 2020. Nat-Tech IT vil nu påbegynde en kontrolleret åbning for fysisk tilstedeværelse som gældende før Corona.

Helpdeskene genåbnes gradvist, og vi beder jer…

Promark - du kan tidsregistrere igen

- Institut for Miljøvidenskab

Problem is solved today - you can use Promark again

Møde i arbejdsmiljøgruppen i Silkeborg (AMO)

- Institut for Ecoscience

Der har været afholdt møder i AMO den 29. april, 13. maj og 20. maj bl.a. med behandling af guide for den delvise genåbning af arbejdspladsen for udvalgte funktioner. Ved referatet fra 20. maj ligger bilag om retningslinjer på laboratorier og hjemmearbejdspladser, som er sendt rundt til alle på…

Find flere nyheder