Aktuelt

Nyheder

Droner skal tælle fugle

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forsøg med droneovervågning af fuglekolonier viser nye muligheder for naturovervågningen.

Status på Danmarks natur

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nu er rapporterne fra det Nationale Program for Overvågning af Vandmiljøet og Naturen - NOVANA 2017 offentliggjort.

Havet bliver påvirket af andet end klima og kvælstof

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport. Arbejdet kommer til at indgå i udarbejdelsen af de næste vandområdeplaner.

Kortlægning af krigsgasser ved Nord Stream 2 i Østersøen

- Offentligheden / Pressen

Nye analyser af Østersøens havbund omkring Bornholm viser hidtil ukendte mængder af krigsgas. Faren for spredning i havet ved nedlægning af ny rørledning er dog minimal.

Kæmpevindmøller påvirker dyr og planter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturen i Østerild Plantage bliver nøje overvåget.

Find flere nyheder