Aktuelt

Nyheder

Markante reduktioner i Danmarks emissioner af forurenende gasser

- Offentligheden / Pressen

Danmarks emissioner af mange af de gasser, tungmetaller og partikler, der indrapporteres til FN-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende forurening (UNECE LRTAP), er bragt markant ned i løbet af de seneste årtier.

Markante reduktioner i Danmarks emissioner af forurenende gasser

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmarks emissioner af mange af de gasser, tungmetaller og partikler, der indrapporteres til FN-konventionen for langtransporteret grænseoverskridende forurening (UNECE LRTAP), er bragt markant ned i løbet af de seneste årtier.

Ny dansk drivhusgasopgørelse til EU og FN

- Offentligheden / Pressen

Danmarks totale drivhusgasemissioner omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter er faldet med 11 procent fra 1990 til 2010. Tallet omfatter ikke nettobidraget fra skovenes og jordernes udledninger og optag af CO2 . Såfremt det indregnes er faldet 19,4 procent.

Ny dansk drivhusgasopgørelse til EU og FN

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmarks totale drivhusgasemissioner omregnet til såkaldte CO2-ækvivalenter er faldet med 11 procent fra 1990 til 2010. Tallet omfatter ikke nettobidraget fra skovenes og jordernes udledninger og optag af CO2 . Såfremt det indregnes er faldet 19,4 procent.

Find flere nyheder