Aktuelt

Nyheder

Tre unge ingeniører driver den arktiske forskning fremad med ny teknologi

- Institut for Biologi

Særdeles lovende. Sådan betegner en arktisk topforsker en sonde, som tre ingeniørstuderende har udviklet under et bachelorprojekt i samarbejde med Institut for Mekanik og Produktion og Biologisk Institut, Aarhus Universitet. Sonden bestod sidste efterår den ultimative test under ekstreme arktiske…

Antallet af bramgæs er eksploderet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hvordan skal man håndtere den nærmest eksplosive vækst af de fredede bramgæs i lufthavne, på marker og i forvaltningsarbejdet? Forvaltningen af de mange gæs bliver omdrejningspunktet for en temadag 8. marts.

Her lever de truede arter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vilde dyr, planter og svampe er ikke tilfældigt fordelt i den danske natur. Ny rapport beskriver levestederne for truede arter og giver digitalt overblik på nettet.

New projects since October 2021

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra oktober 2021 til januar 2022.

De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark

- Institut for Ecoscience

Videnskabelig rapport om Den danske Rødliste giver overblik over og beskrivelser af alle de vigtige levesteder for rødlistede arter i Danmark.

Institutforum: Dagsorden til mødet d. 26. januar

- Institut for Ecoscience

Så er dagsordenen til mødet d. 26. januar tilgængelig.
Du kan finde den her: Møder i 2022 (au.dk)

Deadline for indberetning af publikationer fra 2021

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Fredag den 15. januar 2022 er sidste frist for at indberette publikationer med udgivelsesår 2021 i PURE. Det er også sidste frist for at gøre publikationer tilgængelige i Open Access. Her skal man bl.a. tjekke inddatering, registrering og eventuel ændring af udgivelsesstatus.

Tallene…

Find flere nyheder