Aktuelt

Nyheder

Årets iltsvind afblæst – stort set

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse i de danske farvande var markant reduceret midt i november sammenlignet med midt i oktober hovedsageligt som følge af det blæsende efterårsvejr.

Opdatering af kvalitetsstyring af faglig rådgivning

- Miljø, klima og energi

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi er blevet opdateret.

Partikel-forurening igen i 2014 under grænseværdierne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Luftforureningen med partikler i Danmark blev også i 2014 målt til at ligge under EU’s grænseværdier for partikelstørrelserne PM?? eller PM?.? (partikler med en diameter mindre end 10, henholdsvis 2.5 mikrometer).

Find flere nyheder