Aktuelt

Nyheder

Årets iltsvind afblæst – stort set

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse i de danske farvande var markant reduceret midt i november sammenlignet med midt i oktober hovedsageligt som følge af det blæsende efterårsvejr.

IT-supporten i Roskilde er ubemandet den 1. og 2. december 2015

- Medarbejdere

The IT helpdesk in Roskilde is unmanned on Tuesday, 1st and Wednesday, 2nd December 2015.

New projects since October

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra 22. oktober til 20. november.

Klaus Condé Christensen: Institutsekretær i ENVS

- Institut for Miljøvidenskab

Fastansat pr. 1. januar 2016.

Opdatering af kvalitetsstyring af faglig rådgivning

- Miljø, klima og energi

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi er blevet opdateret.

Opdatering af kvalitetsstyring af faglig rådgivning

- Institut for Miljøvidenskab

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi er blevet opdateret.

Nyt mødelokale i ØST - lokale K1.48

- Institut for Miljøvidenskab

Kan bookes via Outlook kalenderen

Referat fra Ledelsesmøde afholdt den 27. oktober 2015

- Institut for Miljøvidenskab

Minutes from Management Team meeting 27 October 2015.

Christmas lunch in ENVS

- Institut for Miljøvidenskab

4th December at 13:00 in K1.36.

Partikel-forurening igen i 2014 under grænseværdierne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Luftforureningen med partikler i Danmark blev også i 2014 målt til at ligge under EU’s grænseværdier for partikelstørrelserne PM?? eller PM?.? (partikler med en diameter mindre end 10, henholdsvis 2.5 mikrometer).

Find flere nyheder