Aktuelt

Nyheder

Stormen blæste iltsvind væk

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den kraftige storm med vindstød af orkanstyrke, der mandag den 28. oktober passerede landet, bidrog i høj grad til, at iltsvind i fjorde og i åbne farvande aftog markant i udbredelse og styrke fra sidst i oktober til midt i november.

The Lundbeck Foundation - Applications for grants and deadlines

- Medarbejdere

Funding is mainly provided as personal grants to researchers at different career-steps.

Orienteringsmøde om VILLUM FONDEN’s støttemuligheder

- Møde

VILLUM FONDEN afholder informationsmøde på AU onsdag d. 4. december 2013 kl. 13-15 i Kemisk Aud. (1514-213).

Call for European-based research groups for research grants to two Canadian sites in the INTERACT network

- Miljø, klima og energi

Call open 1st November - 15th December for European-based research groups for research grants to two Canadian sites in the INTERACT network. Canadian partners in INTERACT (International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic), Centre d'études Nordiques (Centre for Northern Studies, CEN) and Arctic Institute of North America (AINA), open a call for research grant proposals for European-based research groups to conduct research at two field stations operated by the partners.

Nyt fra DCE om mufloner og videncenter for nye arter

- Medarbejdere

Nye dyr i vildtudbyttestatistikken - se hvilke!

Muflon og sumpbæver nye arter i vildtudbyttestatistikken

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danske jægere nedlagde i den foregående jagtsæson 2.369.000 stykker vildt, heriblandt 179 mufloner og tre sumpbævere, fortæller ”Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13” fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Fondsbevilling til projekt om nye dyrearter i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den danske forskerverden blev taget på sengen, da en DNA-undersøgelse i december 2012 viste, at et dødfundet dyr i Nationalpark Thy faktisk var en ulv.

Roskilde: Månedens kunstner Michael Syberg

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Sybergs faste følgesvende: farverne og fantasien

Det Strategiske Forskningsråd: Opslag inden for Joint Programming Initiative Water

- Miljø, klima og energi

Det Strategiske Forskningsråd deltager i et fælles opslag under JPI Water med op til 500.000 € til danske ansøgere.

Ansøgningsfrist: 19. december 2013, kl. 12.00 (CET)

Iltsvind stort set uændret fra september til oktober

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse og styrke i de indre danske farvande midt i oktober var i store træk som midt i september, viser årets næstsidste iltsvindsrapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Find flere nyheder