Aktuelt

Nyheder

Udslip af drivhusgasser fra organiske jorder mindre end hidtil forventet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et notat fra DCE, Aarhus Universitet beskriver konsekvenserne af en ny kortlægning af de organiske dvs. kulstofrige landbrugsarealer fra 1990 til 2022 og fremskriver konsekvenserne for udslip af drivhusgasser til 2030 og 2040.

Opdateret fremskrivning af baselineeffekt viser mindre reduktion af nitratudvaskning og udledning af fosfor frem mod 2027

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den samlede reduktion frem mod 2027 vurderes for de fleste baselineelementer at være mindre end ved sidste opgørelse. Årsagen er især, at fremskrivningen er for en tre år kortere tidsperiode, samt et opdateret datagrundlag.

Ny medarbejder - Kristian Nevers

- Institut for Ecoscience

Kristian Nevers startede ved sektionen for arktisk økosystemøkologi d. 4. december 2023.

Minutes from Institutforum for Oct. and Dec. 2023

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Institutforum for henholdsvis oktober og december 2023 (only in English)

Risikovurdering - nyt fra Arbejdsmiljøudvalget

- Institut for Ecoscience

Risikovurdering - vi implementerer risikovurderingsværktøjer som en hjælp til projektlederne.

Alle bedes bruge et par minutter på at se filmen og kigge ind på skabelonen.

 

Ny medarbejder - Robert Ladwig

- Institut for Ecoscience

Robert Ladwig, startede den 18. december 2023 som Tenure Track Forsker, hos Torben Lauridsen i Sø-gruppen.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Møder afholdt i arbejdsmiljøorganisationen for 4. kvartal:

Referater vises efterhånden som de offentliggøres.

Find flere nyheder