Aktuelt

Nyheder

Institut for Bioscience skifter navn til Institut for Ecoscience

- Institut for Ecoscience

Institut for Bioscience skifter 1. oktober 2021 navn til Institut for Ecoscience. Instituttet arbejder med en økosystemorienteret tilgang til forskning, og ”ecology” betyder netop studiet i forholdet mellem de levende væsner og deres miljø - studiet af økosystemer - og signalerer dermed klart, at…

Danmark savner vild og strengt beskyttet natur

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Vi står midt i en global biodiversitetskrise, men Danmark har endnu ikke formået at reservere arealer til vild natur, som er strengt beskyttet, viser ny dansk naturindikator (DNI).

Myrers kemiske fabrikker kan erstatte plantegift

- Institut for Ecoscience

Sygdomme på planter truer i stigende grad fødevareproduktionen, og flere plantesygdomme viser sig at være resistente over for antibiotika. Nyt dansk studie viser, at myrer udvikler stoffer, der effektivt kan bekæmpe plantesygdomme, hvor kendte pesticider må give fortabt.

New projects since July 2021

- Institut for Miljøvidenskab

Nye projekter fra juli til september 2021.

CSJ åbner ph.d./postdoc sommerskole

- Institut for Miljøvidenskab

”Introduction to Environmental Metabolomics”

Welcome to Ian Stevens

- Institut for Miljøvidenskab

Postdoc at EMCIF until end February 2024.

Find flere nyheder