Aktuelt

Nyheder

Kraftigt iltsvind flere steder i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En kombination af høje vandtemperaturer, næringsstoffer og overvejende svag vind bidrog til forværret iltsvind i blandt andet Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. I Aabenraa Fjord blev der observeret døde fisk som følge af iltsvind.

Grønlandsk oversættelse af bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Kalaallit Nunaanni avatangiisit pisuussutillu uumaatsut” (Miljø og råstoffer i Grønland) fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

Agenda: Meeting in Liaison Committee (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden: LSU møde d. 2. oktober 2019.

Seks nye ulveunger i Vestjylland og to nye hanulve i Midtjylland i foråret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nu foreligger statusrapporten over den danske ulvebestand for 2. kvartal 2019 med dokumentation for den danske ulvebestand.

Referat af ledelsesmøde

- Medarbejdere

Afholdt tirsdag d. 10. september 2019

Welcome to Ahmet Mustafa Tepe

- Medarbejdere

Gæsteforsker i ATMI et år fra d. 15. okt. 2019

Minutes from the Business Committee

- Medarbejdere

Referat fra møde i Erhvervsudvalget d. 21. august 2019.

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen.

Anders Branth Pedersen på schweizisk tv

- Institut for Miljøvidenskab

Fortæller om den danske pesticidafgift.

Find flere nyheder