Aktuelt

Nyheder

Kraftigt iltsvind flere steder i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En kombination af høje vandtemperaturer, næringsstoffer og overvejende svag vind bidrog til forværret iltsvind i blandt andet Lillebælt og Det Sydfynske Øhav. I Aabenraa Fjord blev der observeret døde fisk som følge af iltsvind.

Grønlandsk oversættelse af bog om miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

”Kalaallit Nunaanni avatangiisit pisuussutillu uumaatsut” (Miljø og råstoffer i Grønland) fortæller om, hvordan de forskellige råstofaktiviteter foregår og om de erfaringer, rådgivere og myndigheder i dag har med miljøregulering af råstofaktiviteter i Grønland.

Seks nye ulveunger i Vestjylland og to nye hanulve i Midtjylland i foråret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Nu foreligger statusrapporten over den danske ulvebestand for 2. kvartal 2019 med dokumentation for den danske ulvebestand.

Bevaringsstatus for Danmarks naturtyper og arter

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Naturen i Danmark har ikke fået det bedre i de seneste seks år. 95 % af naturtyperne og 57 % af arterne er i ugunstig bevaringsstatus. Det kan man læse i den seneste rapportering fra Danmark til EU-Kommissionen.

Endnu en hanulv indvandret til Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En DNA-analyse har nu bekræftet, at en afføringsprøve fundet 23. maj 2019 i Midtjylland stammer fra en hanulv, som ikke tidligere har været registreret i Danmark. Prøven blev fundet af en frivillig under Ulveatlas.dk.

Find flere nyheder