Aktuelt

Nyheder

Workshop: Bliv klar til det nye rammeprogram - Horizon 2020

- Institut for Miljøvidenskab

Halvdags workshop som forbereder dig på EU's kommende rammeprogram: Horizon 2020. Workshoppen er kun for offentlige institutioner og forskningscentre. Workshoppen holdes den 28. august 2013 i København.

Nyt fra DCE om ulv og nye kvalitetselementer for søer og vandløb

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så præsenteres et nyt nyhedsbrev for Standat/Stancode

Nyt fra DCE om ulv og nye kvalitetselementer for søer og vandløb

- Medarbejdere

Og så præsenteres et nyt nyhedsbrev for Standat/Stancode

DCE udsender nyhedsbrev om Standat/Stancode

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fremover vil meddelelser om høringer og opdateringer af Standat og Stancode og eventuelle andre ændringer alene blive meddelt I et nyhedsbrev fra Standatsekretariatet under DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Planteindikatorer for søers økologiske tilstand kan øge behov for fosforreduktion

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE-beregninger på grundlag af to yderligere indikatorer for fosforpåvirkningen af søer - udover den hidtil benyttede klorofyl a-indikator - kan skærpe reduktionsbehovet for fosfor for at opnå EU-vandrammedirektivets mål om mindst "god økologisk tilstand" i danske søer.

Flere vandløb fejler ved granskning med tre kvalitetselementer

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Inddragelse af fisk og planter som yderligere to kvalitetselementer - udover det eksisterende kvalitetselement smådyr - i fastlæggelsen af vandløbenes tilstand indebærer en nedgang i antallet af vandløb i Danmark, der opfylder EU-vandrammedirektivets krav om ”god økologisk tilstand”.

Ulve er af natur sky over for mennesker

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det er oftest rabiessmittede ulve, der har angrebet mennesker. Rabies er imidlertid udryddet fra Tyskland - og i øvrigt i Danmark - og risikoen for, at en rabiessmittet ulv indvandrer er meget lille, vurderer DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

LCT-FORUM: EC Senior Research Grantholder opportunity

- Miljø, klima og energi

The European Commission's Joint Research Centre is looking for a senior researcher (15 years relevant experience, or PhD+10 years) for a 2 year grantholder position at its Ispra, Italy location to support the European Platform on Life Cycle Thinking/Assessment.

Personale nyt/Staff news

- Institut for Miljøvidenskab

Stine Nørgaard Schmidt er ansat som Post.doc.

Personale nyt/Staff news

- Institut for Miljøvidenskab

Robert Peel er ansat som Post.doc.

Find flere nyheder