Aktuelt

Nyheder

Iltsvindet blæst tilbage i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Områderne med iltsvind i de indre danske farvande blev mindre i september på grund af kraftigt blæsevejr.

Vurdering af mikroplast-undersøgelser i drikkevand

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

En undersøgelse har vist spor af mikroplast i drikkevand i København. DCE har nu valideret målemetoden.

Ny analyse af kortlægning af luftkvalitet

- Offentligheden / Pressen

Nyt studie vurderer forenklet metode i tidligere gennemførte kortlægning af luftkvaliteten langs statsvejene.

Planlagt gasledning undersøgt for påvirkning af sæler og marsvin

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det vil være muligt at reducere påvirkningerne af havpattedyr ved brug af afværgeforanstaltninger, der skræmmer dyrene ud af området, hvor Nord Stream 2 er planlagt til at ligge.

Kunstværker i september

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kunstforeningen holder fernisering 7. september 15-16 i pavillionen.

Kraftigt iltsvind på fremmarch

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Fra juli til august er arealerne med kraftigt iltsvind mere end fordoblet i de indre danske farvande.

Nye målinger fra Arktis

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Koncentrationerne af flere forurenende stoffer i den arktiske luft er på vej ned.

Find flere nyheder