Aktuelt

Nyheder

Gennemsnitligt iltsvind i juli og august

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Iltsvindets udbredelse og styrke i de danske farvande var i juli-august i store træk gennemsnitligt sammenholdt med tidligere år, selv om nogle områder var berørt af et mere intenst iltsvind end normalt.

New article in Journal of Sea Research, co-author from ENVS: K. Vorkamp, co-author from BIOS: M.M. Larsen, J. Strand

- Medarbejdere

Chemical contaminants in the Wadden Sea: Sources, transport, fate and effects.

(Reminder) Forecast3 - vigtigt at tidsregistreringen for august er lukket senest den 31. august

- Institut for Miljøvidenskab

Projektøkonomerne arbejder med at opdatere Forecast3. Derfor er det vigtigt at tidsregistreringen for august er lukket senest den 31. august/ Important that your timesheet for August is closed no later than August 31

Lemminger, grønne tage og stenrev

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hvad kan være årsagen til lemming-kollaps i Grønland? Hvad skal planter på Københavns tage gøre godt for? Og hvordan går det med plante- og dyrelivet på et genoprettet stenrev ved Læsø?

New article in Regional Environmental Change, co-author: Mette Termansen

- Institut for Miljøvidenskab

Modelling land use change across elevation gradients in district Swat, Pakistan.

Hjemmeside for Forskernetværk for Klimatilpasning

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskernetværket for klimatilpasning får med ny hjemmeside sin egen kanal til udveksling af nyheder og orientering om aktiviteter og arrangementer.

Gratis streaming af radio og tv på AU

- Institut for Miljøvidenskab

Under overskriften ’Søg, find, udforsk’ giver tjenesten Mediestream nu online adgang til en unik samling af danske radio- og tv-udsendelser. Der er tale om et helt nyt værktøj, der skal gøre det lettere at finde og afspille kildemateriale fra den danske audiovisuelle kulturarv. Hermed forbedres…

Vejrudsigt med bakterier

- Offentligheden / Pressen

Atmosfæren er fyldt med bakterier, der er blæst derop fra jordoverfladen – f.eks. fra overflader på planters blade. I atmosfæren kan nogle bakterieceller spille en vigtig rolle i meteorologiske fænomener såsom skyer og nedbør.

DCE's Årsberetning 2012

- Science and Technology

DCE's Årsberetning for 2012 er nu tilgængelig på DCE's hjemmeside.

/KIB

Korte, håndtérlige web-adresser til ENVS-sider

- Institut for Miljøvidenskab

Det er bekvemt at kunne udlevere korte, håndtérlige web-adresser til andre, hvis man har fået oprettet en webside, som brugere let skal kunne tilgå.

 

Derfor har vi fået oprettet nogle korte adresser for nogle af de websider, ENVS står bag.

 

Find flere nyheder