Aktuelt

Nyheder

Opdateret fremskrivning af baselineeffekt viser mindre reduktion af nitratudvaskning og udledning af fosfor frem mod 2027

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Den samlede reduktion frem mod 2027 vurderes for de fleste baselineelementer at være mindre end ved sidste opgørelse. Årsagen er især, at fremskrivningen er for en tre år kortere tidsperiode, samt et opdateret datagrundlag.

Ny medarbejder - Kristian Nevers

- Institut for Ecoscience

Kristian Nevers startede ved sektionen for arktisk økosystemøkologi d. 4. december 2023.

Minutes from Institutforum for Oct. and Dec. 2023

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Institutforum for henholdsvis oktober og december 2023 (only in English)

Risikovurdering - nyt fra Arbejdsmiljøudvalget

- Institut for Ecoscience

Risikovurdering - vi implementerer risikovurderingsværktøjer som en hjælp til projektlederne.

Alle bedes bruge et par minutter på at se filmen og kigge ind på skabelonen.

 

Ny medarbejder - Robert Ladwig

- Institut for Ecoscience

Robert Ladwig, startede den 18. december 2023 som Tenure Track Forsker, hos Torben Lauridsen i Sø-gruppen.

Møder i arbejdsmiljøorganisationen

- Institut for Ecoscience

Møder afholdt i arbejdsmiljøorganisationen for 4. kvartal:

Referater vises efterhånden som de offentliggøres.

Vidste du, at de canadiske naturbrande potentielt påvirker indlandsisen i Grønland?

- Institut for Miljøvidenskab

Forfattere: Jibran Khan og Lise Marie Frohn Rasmussen

Find flere nyheder