Aktuelt

Nyheder

Ny indsamling af viden om fosfor

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Al viden om fosfor som ressource skal samles i nyt overblik.

NORMAN-aktiviteter i 2018 og de foregående 10 år

- Miljø, klima og energi

NORMAN har meddelt, hvilke aktiviteter det efter en rundspørge hos medlemmerne er besluttet at støtte i 2018.

Opdatering af kvalitetshåndbog for faglig rådgivning

- Miljø, klima og energi

Kvalitetshåndbogen for faglig rådgivning ved DCE er blevet opdateret.

Kunstværker i marts-april

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Katja Bjergby er marts/april måneds kunstner og hendes billeder kan nydes fra 15/3 - 16/4 2018.

Aarhus Universitet holdt åben faglig debat om regnemodel bag landbrugspakken

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitets model for kvælstofudvaskning, NLES4, blev diskuteret på faglig workshop 1. marts.

Find flere nyheder