Aktuelt

Nyheder

Præcisering af DNA-analyser af ulv i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I sidste uge blev der i medierne sået tvivl om oplysningerne om antallet af ulve, som i de senere år har været i Danmark.

Hvad er baseline egentlig for noget?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der har i den sidste tid været en intens interesse for regeringens landbrugspakke, og hvordan kvælstofregnskabet er blevet til.

Universitetsrådgivning sikrer faglig kvalitet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Debatindlæg i Børsen af Hanne Bach, direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Niels Halberg, direktør, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

 

DNA-analyser af ulv er ikke helt ude i skoven

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere star fast på forekomsten af ulve i Danmark.

Fremover får du mindre risiko for at få virus på din pc

- Miljø, klima og energi

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 10.00 får du installeret en ny tjeneste på din computer, der hedder McAfee SiteAdvisor. Det er en tjeneste, der hjælper med at beskytte dig på internettet, ved at rapportere til dig om sikkerheden af de websteder den finder.

Forskere nedjusterer antallet af ulve, der har været i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Et internationalt forskningssamarbejde med avancerede DNA-analyser har givet nye estimater for, hvor mange ulve der egentlig har været i Danmark.

Notat om faglig dialog mellem Aarhus Universitet og SEGES

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der har på det seneste været rejst spørgsmål om, hvordan forskerne ved DCE og DCA, Aarhus Universitet, har rådgivet Miljø- og Fødevareministeriet i forhold til landbrugets kvælstofudledning.

Nye tal for strandsvineri

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere måler affald på udvalgte strande. Skagen på kedelig førsteplads.

Ny aftale med Miljø- og Fødevareministeriet

- Offentligheden / Pressen

Miljø- og Fødevareministeriet og DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har indgået en ny aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Internationale miljø-erfaringer med skifergas

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Hvad sker der med grundvandet, når man anvender fracking til at udvinde skifergas? Og kan skifergas-boringer forårsage jordskælv?

 

Find flere nyheder