Aktuelt

Nyheder

Præcisering af DNA-analyser af ulv i Danmark

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

I sidste uge blev der i medierne sået tvivl om oplysningerne om antallet af ulve, som i de senere år har været i Danmark.

Jørgen Skafte is head of the new logistic unit

- Institut for Miljøvidenskab

Jørgen Skafte er ansat som leder af en ny logistikenhed.

Agenda: Management Team meeting

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes d. 1. marts 2016.

Professor in industrial ecology is advertised

- Institut for Miljøvidenskab

Stillingsopslag: Professor i industriel økologi.

The Novo Nordisk Foundation pre-graduate scholarships

- Institut for Miljøvidenskab

Novo Nordisk Fondens skolarstipendier.

Hvad er baseline egentlig for noget?

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der har i den sidste tid været en intens interesse for regeringens landbrugspakke, og hvordan kvælstofregnskabet er blevet til.

Universitetsrådgivning sikrer faglig kvalitet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Debatindlæg i Børsen af Hanne Bach, direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet og Niels Halberg, direktør, DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, Aarhus Universitet.

 

Welcome to guest student Erik Amos Pedersen, EMMI (EAST)

- Institut for Miljøvidenskab

Tilknyttet EMMI fra 1. februar 2016 til 1. september 2016.

Minutes from Management Team meeting 9 February 2016.

- Institut for Miljøvidenskab

Referat fra Ledelsesmøde afholdt den 9. februar 2016.

DNA-analyser af ulv er ikke helt ude i skoven

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere star fast på forekomsten af ulve i Danmark.

Find flere nyheder