Aktuelt

Nyheder

Omgivende rig natur gavner vandløbenes dyre- og planteliv

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Plante- og dyrelivet i de danske åer og bække bliver rigere, når vegetationen langs vandløbenes brinker også er rig og varieret. Det viser analyser, som præsenteres i rapporten ”Vandmiljø og Natur 2009” fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

Zackenberg-data i arbejde for studerende

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

15 års overvågningsdata fra Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland kommer nu i fuldt omfang på banen over for et hold studerende, når Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, i juli i Roskilde arrangerer internatkursus om arktiske økosystem-processer.

Danmarks biodiversitet 2010 - status, udvikling og trusler

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

DMUNyt præsenterer en ny rapport som fortæller at den biologiske mangfoldighed i naturen fortsat går tilbage. Vi sætter fokus på skovene, som rummer de fleste arter, og kysterne, som er vigtigst i et internationalt perspektiv. Endelig fortæller vi hvordan du selv kan hjælpe naturen.

Om sommeren ligger spisestuen i parken

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Selv en vildfaren plante på stenbroen kan fange opmærksomheden hos en forbipasserende og skabe glæde i øjeblikket. Rapporten ”Bynaturen i hverdagslivet” fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, afdækker brugen af og holdningerne til hovedstadens bynatur.

 

Forarmede fjorde i kapløb med klimaændringer

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Trods en halvering af næringsstoftilførslerne til de danske fjorde over de seneste årtier, så udebliver de forventede positive ændringer i fjordenes økologiske tilstand. Professor Stiig Markager, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, siger, at fjordene bør have yderligere hjælp nu,…

Danmarks natur skrumper

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Naturens mangfoldighed går stadig tilbage i Danmark trods et mål om at bremse udviklingen senest i 2010. Det fastslår en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, som præsenteres 20. januar.

Stiig Markager udnævnt til professor ved DMU

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Stiig Markager er udnævnt til professor i marin økologi og biogeokemi ved Afdeling for Marin Økologi ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. Han kommer fra en stilling som seniorforsker i samme afdeling.

 

Dansk luftmodel med global gennemslagskraft

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Modellen blev udviklet af danske forskere i slutningen af 1980’erne – i dag anvendes den verden rundt og betragtes som state-of-the art til at beskrive luftforureningens spredning i gader. Successen skyldes at modellen er robust, enkel at anvende og giver meget hurtige resultater.

Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder.

Find flere nyheder