Aktuelt

Nyheder

Klokkelyng dør i de våde heder

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Kvælstofnedfaldet og deraf følgende ændringer af jordbunden medfører, at naturtypen våd hede ændrer sig, og at klokkelyng, der vokser i denne naturtype, dør. Med udgangspunkt i en undersøgelse af klokkelyngens velbefindende på Borris Hede øst for Skjern anbefaler Danmarks Miljøundersøgelser (DMU),…

Marsvin har torsk og sild på menuen i Øresund

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Antallet af marsvin i et af Danmarks mest trafikerede farvande, Øresund, varierer markant mellem sommer- og vinterhalvåret med flest i perioden april-oktober. Forskellen skyldes de små hvalers muligheder for at finde føde i form af henholdsvis torsk og sild. Det fremgår af en ph.d.-afhandling af…

Forskere skal øge mængden af værdifulde stoffer i tang

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Forskere fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, skal over de kommende år optimere dyrkningen af makroalger (tang) i AlgeCenter Danmark’s dyrkningsanlæg på Grenaa Havn. Målet er at opnå et højere indhold af værdifulde stoffer som naturlige farvestoffer, antioxidanter og proteiner.

DMU fortsætter med at løse vildtforvaltningsopgaver for Miljøministeriet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, skal fortsat stå for den forskningsbaserede myndighedsbetjening af Miljøministeriet inden for forvaltning af arter, jagt og vildt. Det står klart efter at opgaven har været i EU-udbud.

Opblomstring af den giftige alge Chattonella i danske farvande

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Der har i marts måned været meget høje koncentrationer af planktonalgen Chattonella i de indre danske farvande. De store mængder alger fører til uklart og brunfarvet vand, og Chattonella i større koncentrationer kan slå fisk ihjel.

Fremtidens AU og DMU

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

For DMU betyder ændringerne på AU at de nuværende forskningsafdelinger fordeles på to institutter. Herudover oprettes et Nationalt Center for Miljø og Energi (DMU), som vil varetage samarbejdet med myndigheder og erhverv.

Tipperne har mistet titusinder af svømmefugle

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

 

Reservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord mistede titusinder af ænder og andre svømmefugle, da fjordens økosystem kollapsede i 1979-80. Hvis udviklingen skal vendes, er det især nødvendigt at reducere tilførslerne af kvælstof og fosfor til fjorden

 

Forekomst af biocidet dimethylfumarat i fodtøj

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har undersøgt forekomsten af biocidet Dimethylfumarat (DMF) i fodtøj. Én af de 302 kontrollerede stykker fodtøj for meget DMF.

Find flere nyheder