Aktuelt

Nyheder

Brændeovne og biler er de største kilder til luftforurening på Frederiksberg

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten indgår i arbejdet med en ny kommunal strategi for luften i Frederiksberg Kommune.

Nye opgørelser viser lavere udledning af kvælstof til havet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Der kom mindre kvælstof og fosfor fra de danske vandløb til havet end beskrevet i NOVANA-rapporten ”Vandløb 2018”. En grundig gennemgang af datagrundlag og beregningsmetode har afsløret behov for justeringer, hvorved udledningerne nedjusteres.

Welcome to Frank Dugasseh

- Institut for Miljøvidenskab

PhD Student at ESGO from 15 January 2020.

Levering af biblioteksmaterialer til ENVS, Roskilde

- Institut for Miljøvidenskab

Problemer med at få tilsendt materiale.

Agenda: Meeting in Liaison Committee (in Danish)

- Institut for Miljøvidenskab

Dagsorden: Ekstraordinært LSU-møde d. 21 januar 2020.

Find flere nyheder