Aktuelt

Nyheder

Rammeaftale 2015-2018 med Miljøministeriet

- Miljø, klima og energi

Rammeaftalen mellem AU og Miljøministeriet for perioden 2015-2018 er nu underskrevet.

Nyt fra DCE om biodiversitets-tema

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så udbyder Bioscience en række kurser til naturforvaltere og konsulenter.

Rapportmanchet udgår – anvend datablad i stedet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kvalitetsstyringen af den faglige rådgivning er opdateret med enkelte ændringer.

Nyt fra DCE om vandplanmodeller og -virkemidler og ynglende gråsæl

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Og så offentliggør DCE særnummer af Flora & Fauna om sidste års temadag om vildtforskning og bestandsforvaltning.

DCE udvikler modelværktøjer til Danmarks nye vandområdeplaner

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Computermodeller, der sammenstiller næringsstofbelastning og økologisk tilstand i danske fjorde og bugter, indgår sammen med modeller for de åbne havområder som vigtige værktøjer i Danmarks kommende vandområdeplaner 2015-2021.

Virkemidler til vandplaner og målrettet arealregulering

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Aarhus Universitet har sammenfattet et katalog over virkemidler, der kan bruges til at regulere udledningen af kvælstof fra landbruget til miljøet. Kataloget anvendes i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye vandplaner og målrettet arealregulering.

Gråsælen yngler i det danske Vadehav efter 500 års fravær

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Under en optælling af gråsælerne i det danske Vadehav den 30. december 2014 blev der observeret en nyfødt unge sammen med sin mor på en fjerntliggende sandbanke.

Student til Miljøkonference

- Institut for Miljøvidenskab

Vi har brug for en studentermedhjælp til at hjælpe med den praktiske forberedelse og afvikling af Miljøkonferencen. Der kan evt. også blive tale om andre arbejdsopgaver i enheden efter konferencen er afsluttet.

Månedens mange kunstnere i Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Medlemmer af kunstforeningen og ansattes familie og venner udstiller i januar værker i flere genrer.

Halvårsplan for BIOS' og ENVS' kommunikationspartnere i Roskilde

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

ST KOM har fortsat kontor i A2.39.

Find flere nyheder