Aktuelt

Nyheder

Danmarks FN-rapportering om luftforurening mest pålidelig

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Danmarks årlige nationale emissionsopgørelse for luftforurening til FN er bundsolid - og nu prisbelønnet for sin pålidelighed.

Privat brændefyrings bidrag til helbredsskader fra luftforurening

- Offentligheden / Pressen

Antallet af for tidlige dødsfald i Danmark som følge af privat indenlandsk brændefyring estimeres i nye modelberegninger til at ligge på 200-250 om året.

Find flere nyheder