Aktuelt

Nyheder

Eftertragtet bevilling til arbejde med miljøstress

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Jesper Givskov Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har i dag fået en af de meget fordelagtige og eftertragtede bevillinger fra Det Frie Forskningsråds nye forskerkarriere-program ”Sapere Aude”.

On the track of resistance to seal diseases in the antarctic

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

Why have the seals of the Antarctic only been seriously hit by distemper virus once, whereas our domestic seal populations have been halved several times by the same disease? This is the question which senior scientist.

DMU-forsker medforfatter på Science-artikel

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Tage Dalsgaard, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, beskriver sammen med en række danske og udenlandske kolleger i den seneste udgave af det amerikanske videnskabelige magasin Science deres fund af svovlelskende bakterier i en iltsvindszone på 50 til 350 meters dybde…

Jægernes udbytte af duer næsten fordoblet i sidste jagtsæson

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Jægernes udbytte af ringduer steg med 90 % i den seneste jagtsæson. Stigningen var formentlig et udslag af den hårde vinter, men jagten truer på ingen måde bestanden af duer. Det fremgår af den årlige opgørelse af vildtudbyttet fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet.

På sporet af resistens mod sælsygdomme ved Antarktis

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Hvorfor er sælerne ved Antarktis kun blevet alvorligt slået tilbage én gang, mens vores hjemlige sælbestande gentagne gange er blevet halveret af sælpest? Det spørgsmål vil seniorforsker Jonas Teilmann undersøge under en ekspedition til Antarktis. Undervejs vil han blogge om sine oplevelser og…

Offentligt udbud i Miljøministeriet: DMU skal udføre kemiske analyser

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet (DMU) har fået tildelt opgaven med at analysere prøver fra havmiljøet for en række metaller og miljøfremmede stoffer i bundmateriale, fisk og muslinger.

Iltsvind stort set blæst væk for i år

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Iltsvindet er stort set ophørt i de danske farvande. Det fremgår af årets sidste iltsvindsrapport - for november - fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. Der er dog stadig sporadiske pletter af iltsvind i Knebel Vig, Mariager Fjord, Flensborg Fjord, Sejerø Bugt, nord for…

”Den Sorte Engel” på ny miljøundersøgt

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Deponering af tungmetalholdigt klippeaffald, såkaldt gråbjerg, ved lukningen af bly-zink-minen ”Den Sorte Engel” i Maarmorilik i Uummannaq kommune i det nordvestlige Grønland i 1990 har i et vist omfang forurenet områder nær minen. Det viser ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus…

Find flere nyheder