Aktuelt

Nyheder

Danmarks natur skrumper

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Naturens mangfoldighed går stadig tilbage i Danmark trods et mål om at bremse udviklingen senest i 2010. Det fastslår en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet, som præsenteres 20. januar.

Stiig Markager udnævnt til professor ved DMU

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Stiig Markager er udnævnt til professor i marin økologi og biogeokemi ved Afdeling for Marin Økologi ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet. Han kommer fra en stilling som seniorforsker i samme afdeling.

 

Dansk luftmodel med global gennemslagskraft

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Modellen blev udviklet af danske forskere i slutningen af 1980’erne – i dag anvendes den verden rundt og betragtes som state-of-the art til at beskrive luftforureningens spredning i gader. Successen skyldes at modellen er robust, enkel at anvende og giver meget hurtige resultater.

Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder.

Ålegræs bedste indikator for vandkvalitet i havet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Landbrug og Fødevarer har konkluderet at ålegræssets dybdegrænse er uegnet som indikator for miljøkvalitet i havet. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet finder at grundlaget for denne konklusion er mangelfuldt. Ålegræs er fortsat den bedste indikator for miljøkvalitet i havet.

Lav påvirkning fra guldminen i Nalunaq

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, gennemførte den syvende moniteringsundersøgelse af forureningen med tungmetaller fra guldminen i Nalunaq-området, Nanortalik kommune, Sydgrønland, fra 25. til 31. august 2010.

Siden moniteringen i august 2009 er der ikke blevet udskibet malm.…

Ny metode til at beregne naturens tilstand og overføre data til Danmarks Miljøportal

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Nu får kommunerne en metode til at beregne naturens tilstand på områder som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, de såkaldte §3-arealer. Samtidig får kommunerne et nemt værktøj til at overføre registreringer af naturen på disse arealer direkte til Danmarks Miljøportal.

Vinteren er hård for skarverne

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Antallet af ynglende skarver faldt med 15 % i 2010, så bestanden nu udgør godt 28.000 ynglepar. Det er det laveste antal i 20 år. Årsagen er først og fremmest sidste års hårde vinter, men forudgående års bekæmpelse har bidraget til et fald i tilgangen af unge skarver til de danske kolonier.

Find flere nyheder