Aktuelt

Nyheder

Ti millioner fra forskningsråd til drivhusgasarbejde

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Lise Lotte Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har fået støtte fra Det Strategiske Forskningsråd til at undersøge udvekslingen af drivhusgasser mellem atmosfæren og landjord og havområder.

Ålegræs bedste indikator for vandkvalitet i havet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Landbrug og Fødevarer har konkluderet at ålegræssets dybdegrænse er uegnet som indikator for miljøkvalitet i havet. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet finder at grundlaget for denne konklusion er mangelfuldt. Ålegræs er fortsat den bedste indikator for miljøkvalitet i havet.

Lav påvirkning fra guldminen i Nalunaq

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, gennemførte den syvende moniteringsundersøgelse af forureningen med tungmetaller fra guldminen i Nalunaq-området, Nanortalik kommune, Sydgrønland, fra 25. til 31. august 2010.

Siden moniteringen i august 2009 er der ikke blevet udskibet malm.…

Ny metode til at beregne naturens tilstand og overføre data til Danmarks Miljøportal

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Nu får kommunerne en metode til at beregne naturens tilstand på områder som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, de såkaldte §3-arealer. Samtidig får kommunerne et nemt værktøj til at overføre registreringer af naturen på disse arealer direkte til Danmarks Miljøportal.

Vinteren er hård for skarverne

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Antallet af ynglende skarver faldt med 15 % i 2010, så bestanden nu udgør godt 28.000 ynglepar. Det er det laveste antal i 20 år. Årsagen er først og fremmest sidste års hårde vinter, men forudgående års bekæmpelse har bidraget til et fald i tilgangen af unge skarver til de danske kolonier.

Eftertragtet bevilling til arbejde med miljøstress

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Jesper Givskov Sørensen, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet, har i dag fået en af de meget fordelagtige og eftertragtede bevillinger fra Det Frie Forskningsråds nye forskerkarriere-program ”Sapere Aude”.

On the track of resistance to seal diseases in the antarctic

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

Why have the seals of the Antarctic only been seriously hit by distemper virus once, whereas our domestic seal populations have been halved several times by the same disease? This is the question which senior scientist.

DMU-forsker medforfatter på Science-artikel

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Seniorforsker Tage Dalsgaard, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, beskriver sammen med en række danske og udenlandske kolleger i den seneste udgave af det amerikanske videnskabelige magasin Science deres fund af svovlelskende bakterier i en iltsvindszone på 50 til 350 meters dybde…

Find flere nyheder