Aktuelt

Nyheder

Kviksølv i Danmarks vandmiljø

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Kviksølv forekommer i så stort omfang i det danske vandmiljø, at det udgør en risiko for dyrelivet i en række søer og kystnære områder. Her overskrider indholdet af kviksølv i både muslinger og fisk EU’s miljøkvalitetskrav. Det viser en undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU),…

Michael Goodsite Visiting Professor at Thunderbird School of Global Management

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

Professor Michael Goodsite has been appointed “Visiting Professor of Global Processes and Senior Research Fellow in Climate Strategy” at Thunderbird School of Global Management, which has the world’s highest ranking MBA education within international business.

Nyt kandidatkursus i Miljøsociologi

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Institut for Statskundskab og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet udbyder et nyt kandidatkursus i miljøsociologi. Kurset er samfundsvidenskabeligt og henvender sig til studerende fra universitetsuddannelser i hele landet.

Fortsat iltsvind i oktober

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Status for iltsvindssituationen i danske farvande i oktober viser, at der stadig er udbredte områder med iltsvind. I perioden er iltsvindsarealet i visse områder reduceret, mens nye iltsvindsområder er opstået i andre områder. Det fremgår af iltsvindsrapporten for oktober fra Danmarks…

PEER News brings you the latest environmental news from Europe

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

The latest issue of PEER News highlights PEER Position Paper on FP8 where the PEER members conclude that strategic environmental research should be focused on the links between the grand challenges of water security, energy security, food security, social wellbeing, and the economy. Other topics…

PEER News med det sidste nye om miljøforskning i Europa

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Det europæiske miljøforskningssamarbejde, PEER, giver sit indspil til EU's kommende rammeforskningsprogram og fortæller bl.a. om mosser som tidlig indikator på forurening og gennemførligheden af et CO2-neutralt samfund.

DMU kan beregne hvor forurenet luften er

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har udviklet metoder som kan forudsige luftforureningen, på en hvilken som helst dansk adresse, til et hvilken som helst tidspunkt.

Analysis of NERI’s reputation: high reliability

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

The National Environmental Research Institute (NERI), which is part of Aarhus University, is regarded as a very reliable, scientifically competent and bona fide research institute. This is the result of a new analysis of NERI's reputation, identity and communication.

The analysis consisted of an…

Control of Pesticides

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

Samples of selected groups of pesticides have been collected from the market and analysed to verify whether the actual contents of the respective active ingre¬dients in the products comply with the labelled content. Apart from two products, satisfactory results were found for the examined pesticide…

DMU’s omdømme-analyse: Høj troværdighed

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der er en del af Aarhus Universitet, nyder høj troværdighed som en faglig kompetent og seriøs forskningsinstitution. Det viser den undersøgelse af DMU’s omdømme, identitet og kommunikation, som kommunikationsvirksomheden Bysted gennemførte for DMU i august og…

Find flere nyheder