Aktuelt

Nyheder

Følg verdens mindst kendte sæl via satellit

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Det kommende år kan du via nettet følge fire Ross-sæler, som er den sæl forskerne ved allermindst om. Under en ekspedition til Antarktis i december-januar lykkedes det en forskergruppe at sætte satellitsendere på sælerne. Siden er de svømmet omkring 1.000 km nordpå ud i de frie vandmasser.

New European Topic Centre on Climate Adaptation

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:15:News

The National Environmental Research Institute at Aarhus University is one of the main forces behind a new European Topic Centre to assist and advise the EU on climate adaptation in Europe using, among others, experiences from the Danish Climate Adaptation Portal.

 

Nyt europæisk center om klimatilpasning åbnet

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet er én af hovedkræfterne bag et nyt europæisk center der skal rådgive EU om klimatilpasning i Europa. Det skal blandt andet ske på baggrund af erfaringerne med den danske klimatilpasningsportal.

 

Omgivende rig natur gavner vandløbenes dyre- og planteliv

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Plante- og dyrelivet i de danske åer og bække bliver rigere, når vegetationen langs vandløbenes brinker også er rig og varieret. Det viser analyser, som præsenteres i rapporten ”Vandmiljø og Natur 2009” fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet.

Zackenberg-data i arbejde for studerende

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

15 års overvågningsdata fra Forskningsstation Zackenberg i Nordøstgrønland kommer nu i fuldt omfang på banen over for et hold studerende, når Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, i juli i Roskilde arrangerer internatkursus om arktiske økosystem-processer.

Danmarks biodiversitet 2010 - status, udvikling og trusler

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

DMUNyt præsenterer en ny rapport som fortæller at den biologiske mangfoldighed i naturen fortsat går tilbage. Vi sætter fokus på skovene, som rummer de fleste arter, og kysterne, som er vigtigst i et internationalt perspektiv. Endelig fortæller vi hvordan du selv kan hjælpe naturen.

Om sommeren ligger spisestuen i parken

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Selv en vildfaren plante på stenbroen kan fange opmærksomheden hos en forbipasserende og skabe glæde i øjeblikket. Rapporten ”Bynaturen i hverdagslivet” fra Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, afdækker brugen af og holdningerne til hovedstadens bynatur.

 

Forarmede fjorde i kapløb med klimaændringer

- imported:auinstallation10.cs.au.dk:13:Nyheder

Trods en halvering af næringsstoftilførslerne til de danske fjorde over de seneste årtier, så udebliver de forventede positive ændringer i fjordenes økologiske tilstand. Professor Stiig Markager, Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), Aarhus Universitet, siger, at fjordene bør have yderligere hjælp nu,…

Find flere nyheder