Aktuelt

Nyheder

Ny digital platform tager undervisningen ud til havet

- Institut for Ecoscience

Onsdag d. 24. marts lanceres en ny digital undervisningsplatform, der har fået navnet ”Havet i Skolen”. Platformen samler alt relevant undervisningsmateriale fra mange forskellige aktører i Danmark og gør det nemt for lærer og elever at finde brugbart materiale om havet.

Ny digital platform tager undervisningen ud til havet

- Medarbejdere

Onsdag d. 24. marts lanceres en ny digital undervisningsplatform, der har fået navnet ”Havet i Skolen”. Platformen samler alt relevant undervisningsmateriale fra mange forskellige aktører i Danmark og gør det nemt for lærer og elever at finde brugbart materiale om havet.

Må man købe en computer i en butik, når der er ventetid på AU?

- Institut for Ecoscience

Kære sekretariatsledere,

AU IT har netop offentliggjort en ny webside med retningslinjer for systemanskaffelse. Det primære budskab er at en medarbejder skal kontakte sin lokale IT-support, inden vedkommende anskaffer et nyt system eller service. På den måde kan vi bedre sikre, at de systemer og…

Påskelukning i administrationscenteret

- Institut for Ecoscience

Kære institutter og centre ved Nat & Tech

Administrationscenteret holder som udgangspunkt påskelukket i perioden fra mandag den 29. marts til og med mandag den 5. april 2021. Man kan derfor ikke forvente nogen service i denne periode. Der kan dog være medarbejdere på arbejde med presserende…

Dagsorden til ledelsesmødet d. 24. marts 2021

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Dagsordenen til ugens ledelsesmøde er klar.
Du kan finde den, samt tidligere dagsordener og referater fra 2021 her: Møder i 2021 (au.dk)

Mvh
Theresa

Ekstraordinært møde afholdt i Rådgivningsudvalget 11. marts

- Institut for Ecoscience

Se referatet på Rådgivningsudvalgets side. Nyt kommissorium er desuden udgivet.

Referat fra opstartsmøde i Institutforum d. 4. marts er nu tilgængeligt

- Institut for Ecoscience

Klik her for at læse referatet.

Biologisk grundlag for nye jagttider opdateret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kan man drive jagt på for eksempel grævlinger, bævere eller bramgæs – hvordan ser bestandene ud, og hvad siger forskellige rødlister og lovgivningen i øvrigt om muligheden for jagt på dem? Den hidtil mest omfattende kortlægning af tilstanden for fugle og pattedyr med og uden jagttid er netop udgivet.

Marsvin søger mod olieplatforme for at finde føde

- Institut for Ecoscience

En ekstra høj bestand af fisk lokker marsvin til at søge føde tæt ved olieplatforme, selv om støjen fra industrianlæggene normalt skræmmer hvalerne væk. Udtjente platforme har derfor et potentiale som kunstige rev i Nordsøen.

Find flere nyheder