Aktuelt

Nyheder

Ekstraordinært møde afholdt i Rådgivningsudvalget 11. marts

- Institut for Ecoscience

Se referatet på Rådgivningsudvalgets side. Nyt kommissorium er desuden udgivet.

Referat fra opstartsmøde i Institutforum d. 4. marts er nu tilgængeligt

- Institut for Ecoscience

Klik her for at læse referatet.

Biologisk grundlag for nye jagttider opdateret

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Kan man drive jagt på for eksempel grævlinger, bævere eller bramgæs – hvordan ser bestandene ud, og hvad siger forskellige rødlister og lovgivningen i øvrigt om muligheden for jagt på dem? Den hidtil mest omfattende kortlægning af tilstanden for fugle og pattedyr med og uden jagttid er netop…

Marsvin søger mod olieplatforme for at finde føde

- Institut for Ecoscience

En ekstra høj bestand af fisk lokker marsvin til at søge føde tæt ved olieplatforme, selv om støjen fra industrianlæggene normalt skræmmer hvalerne væk. Udtjente platforme har derfor et potentiale som kunstige rev i Nordsøen.

Podcast: Wild megafauna of the past

- Biochange

On March 13th, 2021, Jens-Christian appeared in the Radio4 program, Vildspor, and talked about the past’s big animals.

PowerPoint-præsentationer fra medarbejdermøderne d. 1. og 10. marts

- Institut for Ecoscience

Kære alle,

Mine PowerPoint-præsentationer fra medarbejdermøderne d. 1. og 10. marts er nu tilgængelige her på Biosphere.
Du kan finde dem her.

Mvh
Ole

Link til tidsplanen for de økonomiske tilpasninger på Tech

- Institut for Ecoscience

Klik her for at se tidsplanen.

Mvh
Ole Hertel

Find flere nyheder