Aktuelt

Nyheder

ProMark - det nye tidshåndteringssystem

- Medarbejdere

Implemtation of ProMark, which is to replace ARS timeregistration

Dekan Niels Christian Nielsen besøger ENVS 22. januar 2016

- Institut for Miljøvidenskab

Se program for dagen her.

Forskningens døgn

- Institut for Miljøvidenskab

"Bestil en forsker" søger frivillige oplægsholdere. Tilmeld dig her.

Referat fra LAMU møde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdt 9. december 2015.

Overblik over udviklingen i fuglebestande

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE, Aarhus Universitet, har samlet den seneste viden om udviklingen i de danske fuglebestande i en ny rapport, der viser både fremgang f.eks. for rovfugle og tilbagegang, bl.a. for vadefugle.

Dagsorden til møde i LSU

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 25. januar 2016.

Grøn omstilling kræver politisk vilje

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Grøn omstilling kan ikke kun baseres på win-win løsninger, men kræver at man tager stilling til mulige trade-offs mellem forskellige sektorer og politikområder. Det konkluderer et internationalt forskerhold i en ny rapport.

 

New PhD Alexander Byth Carstens

- Institut for Miljøvidenskab

Started with EMBI 15 January 2016.

Barrierer for klimatilpasning i kommunerne

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere ved DCE har undersøgt hvad der henholdsvis fremmer og hæmmer en god lokal proces for klimatilpasning i de danske kommuner.

Find flere nyheder