Aktuelt

Nyheder

Dagsorden til Ledelsesmøde

- Institut for Miljøvidenskab

Afholdes den 19. januar 2016.

Congratulations to Marianne Thomsen

- Medarbejdere

Two new projects funded by the Innovationfond & EU.

New Researcher Dario Caro

- Institut for Miljøvidenskab

Started with EMMI 11 January 2016.

New colleague Chrysoula Dimopoulou

- Institut for Miljøvidenskab

Started in work experience with EMBI 6 January 2016.

Strategic Growth Areas

- Institut for Miljøvidenskab

Strategiske Vækstområder.

Referat fra Ledelsesmøde afholdt den 8. december 2015

- Institut for Miljøvidenskab

Minutes from Management Team meeting 8 December 2015.

New PhD Jibran Khan

- Institut for Miljøvidenskab

Started with ATMO 4 January 2016.

Miljøvurderinger af krigsgasser dumpet i havet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Forskere fra DCE kan beregne, at der ikke vil være en væsentlig øget miljørisiko forbundet med rørlægning forbi et område med dumpede krigsgasser.

Invitation fra Villum Fonden og Velux Fonden

- Institut for Miljøvidenskab

Kom med projektideer til bæredygtig brug af land og hav.

Forsikringscertifikat

- Miljø, klima og energi

AU/DCE har skiftet forsikringsselskab, og der foreligger nye certifikater.

Find flere nyheder