Aktuelt

Nyheder

STYRK KARRIEREN - DELTAG I MENTORORDNING

- Institut for Miljøvidenskab

Hvordan arbejder man mest målrettet hen imod en forskerkarriere på AU? I en ny mentorordning, kaldet ”Styrk Talentet!”, kan yngre forskere få kvalificeret sparring med mere erfarne kolleger på fx spørgsmål som dette. Meld dig som mentor eller mentee senest den 15. november.

Fitnesscentret på Risø lukning og genåbning

- Institut for Miljøvidenskab

Motionscentret holder lukket fra den 29. oktober til 11. november, og der inviteres til kom-og-se reception fredag den 8. november kl 14-16.

Tilskudsordningen EUopSTART er lukket for yderligere ansøgninger

- Institut for Miljøvidenskab

Stor søgning til tilskudsordningen EUopSTART betyder, at puljen nu er opbrugt. Derfor er der pr. 21. oktober 2013 lukket for yderligere ansøgninger til EUopSTART.

Personale nyt/ Staff news

- Medarbejdere

Finn Barholdt Christensen forlænget til 28. februar 2014.

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

Find flere nyheder