Aktuelt

Nyheder

Luftkvaliteten i byerne forbedret i de seneste årtier

- Offentligheden / Pressen

EU’s grænseværdi for sundhedsskadelig kvælstofdioxid blev i 2012 målt overskredet på blot én enkelt gadestrækning, H.C. Andersen Boulevard i København, mens forureningen med partikler i ingen af landets fire største byer er målt til at overstige EU’s grænseværdier.

Forkerte påstande om kvælstof og iltsvind

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

DCE sætter fakta på nogle af de påstande om bl.a. kvælstof og iltsvind, som interesseorganisationen "Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug" fremkommer med.

Vandmiljøplanerne var rettidig omhu

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Professor Brian Kronvang, professor Jacob Carstensen og chefkonsulent Poul Nordemann Jensen, DCE, skriver, at uden vandmiljøplanerne ville vores vandmiljø være i en rigtig dårlig forfatning. Teksten har tidligere været bragt som kronik på ing.dk.

New article in Global Water Forum, co-author from ENVS: Berit Hasler

- Institut for Miljøvidenskab

When is improving water quality too costly?

New article in Environmental Science: Processes & Impacts, co-author from ENVS: Katrin Vorkamp

- Institut for Miljøvidenskab

Temporal trends of selected POPs and the potential influence of climate variability in a Greenland ringed seal population.

Course - 15 November 2013

- Medarbejdere

How to Write a Competitive Proposal for Horizon 2020.

Forvaltning, klima og næringsstoffer påvirker antallet af rastende vandfugle i Vadehavet

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Det danske Vadehav har været overvåget regelmæssigt gennem 30 år. Nu er 40 fuglearters antal og udvikling beskrevet i en ny publikation fra DCE: ”Rastende vandfugle i Vadehavet 1980-2010. Status, beskyttelse, benyttelse og påvirkninger”. Publikationen er offentliggjort som et særnummer af Dansk…

Fuldt hus ved Miljøagenturets kulturnat

- DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Publikum viste så stor interesse for ENVS' og DCE's præsentationer om luftovervågningsprogrammet, Villum Research Station, partikler mv., at agenturet forlængede arrangementet.

Fuldt hus ved Miljøagenturets kulturnat

- Medarbejdere

Publikum viste så stor interesse for ENVS' og DCE's præsentationer om luftovervågningsprogrammet, Villum Research Station, partikler mv., at agenturet forlængede arrangementet.

New article in Science of The Total Environment, author from ENVS: Katrin Vorkamp and co-author Marianne Thomsen

- Institut for Miljøvidenskab

Levels and trends of toxaphene and chlordane-related pesticides in peregrine falcon eggs from South Greenland.

Find flere nyheder